75
   Friday
   85 / 67
   Saturday
   88 / 71
   Sunday
   91 / 73

   SportsTalk with Alex Parker 5/22/12

   SportsTalk with Alex Parker 5/22/12