85
   Thursday
   94 / 76
   Friday
   92 / 72
   Saturday
   92 / 71

   SportsTalk with Alex Parker 5/22/12

   SportsTalk with Alex Parker 5/22/12