56
   Wednesday
   70 / 50
   Thursday
   69 / 52
   Friday
   66 / 50

   SportsTalk Aug. 14, 2012

   SportsTalk Aug. 14, 2012