77
   Saturday
   84 / 68
   Sunday
   84 / 69
   Monday
   89 / 72

   SportsTalk Aug. 14, 2012

   SportsTalk Aug. 14, 2012