75
   Friday
   88 / 70
   Saturday
   81 / 67
   Sunday
   84 / 70

   SportsTalk April 10, 2012

   SportsTalk