91
   Monday
   95 / 73
   Tuesday
   92 / 74
   Wednesday
   92 / 75

   SportsTalk April 10, 2012

   SportsTalk