90
   Friday
   88 / 71
   Saturday
   84 / 67
   Sunday
   84 / 69

   Sportstalk 8/16/11

   Sportstalk 8/16/11