76
   Tuesday
   92 / 74
   Wednesday
   93 / 75
   Thursday
   91 / 73

   Sportstalk 8/16/11

   Sportstalk 8/16/11