68
   Saturday
   88 / 71
   Sunday
   91 / 73
   Monday
   92 / 74

   Sportstalk 8/16/11

   Sportstalk 8/16/11