93
   Wednesday
   92 / 74
   Thursday
   93 / 74
   Friday
   88 / 70

   Sportstalk 7/19/11

   Sportstalk 7/19/11