75
   Friday
   88 / 72
   Saturday
   85 / 67
   Sunday
   85 / 68

   Sportstalk 7/12/11

   Sportstalk 7/12/11