77
   Thursday
   76 / 58
   Friday
   79 / 59
   Saturday
   67 / 58

   Sportstalk - Aug. 1, 2012

   Sportstalk - Aug. 1, 2012