86
   Thursday
   93 / 74
   Friday
   88 / 70
   Saturday
   85 / 65

   Sportstalk - Aug. 1, 2012

   Sportstalk - Aug. 1, 2012