87
   Sunday
   91 / 72
   Monday
   96 / 73
   Tuesday
   90 / 75

   Sportstalk - Aug. 1, 2012

   Sportstalk - Aug. 1, 2012