76
   Wednesday
   94 / 75
   Thursday
   93 / 73
   Friday
   90 / 75

   High School sports, November 4

   { }