76
   Wednesday
   70 / 50
   Thursday
   69 / 52
   Friday
   67 / 50

   High School Sports, November 25

   {}