77
   Wednesday
   70 / 50
   Thursday
   69 / 52
   Friday
   65 / 50

   High School Sports, November 11