81
   Friday
   85 / 67
   Saturday
   88 / 71
   Sunday
   91 / 73

   High School Sports - Nov. 22, 2013

   High School Sports Final for Nov. 22, 2013.