83
   Friday
   92 / 72
   Saturday
   92 / 71
   Sunday
   91 / 71

   High School Sports - Nov. 15, 2013

   The High School Sports Final for Nov. 15, 2013.