73
   Friday
   88 / 70
   Saturday
   81 / 67
   Sunday
   84 / 70

   High School Sports - Nov. 15, 2013

   The High School Sports Final for Nov. 15, 2013.