77
   Friday
   88 / 71
   Saturday
   85 / 67
   Sunday
   85 / 68

   High School Sports - Nov. 1, 2013

   High School Sports Final for Nov. 1, 2013.