77
   Wednesday
   90 / 75
   Thursday
   85 / 72
   Friday
   83 / 67