69
   Tuesday
   74 / 52
   Wednesday
   77 / 57
   Thursday
   73 / 58

   Metro crash anniversary

   Metro crash anniversary.