64
   Wednesday
   70 / 50
   Thursday
   69 / 52
   Friday
   65 / 50

   Metro crash anniversary

   Metro crash anniversary.