57
   Monday
   67 / 53
   Tuesday
   73 / 52
   Wednesday
   75 / 57

   Dzhokhar Tsarnaev charging document